O organizátoroch
Zodpovední za projekt:

 

 Simona Stibilová
Bratislava
simona@studentskevolby.sk

Martin Kuštek
Bratislava
martin@studentskevolby.sk

 

 

Matej Nižňan
Budmeride
matej@studentskevolby.sk

Natália Zikmundová
Banská Bystrica
nataliazikmundova@gmail.com

Peter Čapkovič
Bratislava
petercapkovic0@gmail.com

Rada mládeže Bratislavského kraja:

V súčasnosti Študentské voľby organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja.

RMBRK združuje detské a mládežnícke organizácie, žiacke školské rady, pracovníkov s mládežou, výskumníkov mládeže a iných odborníkov pracujúcich s mládežou, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a mládežníckych dobrovoľníkov pôsobiacich v Bratislavskom kraji. Zo záujmu mladých ľudí v RMBRK, ktorí chcú zlepšiť situáciu mladých ľudí pre seba v hlavnom meste, ako aj na celom Slovensku, vznikajú projekty, ako sú Študentské voľby , postavené na spoločných cieľoch a nezištnej spolupráci.

Podobne ako bratislavská Rada mládeže, Študentské voľby sú projekt otvorený spolupráci pre každého mladého človeka s víziou slobodnej, kultúrnej a demokratickej spoločnosti, ktorú aktívne vytvárajú aj mladí ľudia.

Občianske združenie Pre stredoškolákov:

Tím stredoškolákov z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave s rôznymi záujmami v roku 2012 spájal záujem o projekty, štipendiá a štúdium v zahraničí. Hľadaním informácií o týchto voľnočasových aktivitách a možnostiach každý z nich strávil veľké množstvo času, tak sa rozhodli každému stredoškolákovi únavné zhŕňanie dát uľahčiť a poskytnúť vlastnoručne nazbierané informácie spolu s osobnými postrehmi a skúsenosťami prostredníctvom internetovej stránky, verejných podujatí a osobných stretnutí.
Dnes je Pre Stredoškolákov nielen informačný portál, ale aj program neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom Slovensku, mentoringový Pre Stredoškolákov Leadership Programme a rovesnícky program Buddík – ale predovšetkým komunita aktívnych študentov, ktorí sa neboja spraviť krok nielen pre svoju kariéru, ale aj pre vzdelávanie na Slovensku.

Inštitút pre verejné otázky:

IVO je nezávislým centrom pre analýzy otázok verejnej politiky a
transformačných procesov. Generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Zverejňovaním svojich výskumných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi.

IVO organizoval komunálne, prezidentské a európske Študentské voľby 2014.

Partneri pre spoluprácu: