O organizátoroch 
a organizátorkách

Zodpovední/é za projekt v roku 2022:

Natália Zikmundová
Bratislava
natalia@studentskevolby.sk

Karla Richterová
Senec
karla@studentskevolby.sk

Nikola Kujundžič
Bratislava
nikola@studentskevolby.sk

Petra Blahútová
Senec
petra@studentskevolby.sk

Oliver Solenský
Michalovce/Bratislava
oliver@studentskevolby.sk

Martin Kuštek
Bratislava
martin@studentskevolby.sk

Sára Trangelová
Bratislava
sarah@studentskevolby.sk

Štefan Čikovský
Bratislava
stevo@studentskevolby.sk

Študentské voľby:

V súčasnosti Študentské voľby organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako samostatná organizačná zložka s právnou subjektivitou, s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja.

Študentské voľby sú projekt otvorený spolupráci pre každého mladého človeka s víziou slobodnej, kultúrnej a demokratickej spoločnosti, ktorú aktívne vytvárajú aj mladí ľudia.

Pre stredoškolákov:

Tím stredoškolákov z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave s rôznymi záujmami v roku 2012 spájal záujem o projekty, štipendiá a štúdium v zahraničí. Hľadaním informácií o týchto voľnočasových aktivitách a možnostiach každý z nich strávil veľké množstvo času, tak sa rozhodli každému stredoškolákovi únavné zhŕňanie dát uľahčiť a poskytnúť vlastnoručne nazbierané informácie spolu s osobnými postrehmi a skúsenosťami prostredníctvom internetovej stránky, verejných podujatí a osobných stretnutí.
Dnes je Pre Stredoškolákov nielen informačný portál, ale aj program neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom Slovensku, mentoringový Pre Stredoškolákov Leadership Programme a rovesnícky program Buddík – ale predovšetkým komunita aktívnych študentov, ktorí sa neboja spraviť krok nielen pre svoju kariéru, ale aj pre vzdelávanie na Slovensku.

Rada mládeže Bratislavského kraja

RMBRK združuje detské a mládežnícke organizácie, žiacke školské rady, pracovníkov a pracovníčky s mládežou, výskumníkov a výskumníčky mládeže a iných odborníkov a odborníčky pracujúcich s mládežou, mladých vedúcich a vedúce, mládežníckych vedúcich a vedúce a mládežníckych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pôsobiacich v Bratislavskom kraji. 

Zo záujmu mladých ľudí v RMBRK, ktorí chcú zlepšiť situáciu mladých ľudí pre seba v hlavnom meste, ako aj na celom Slovensku, vznikajú projekty, ako boli Študentské voľby do NR SR v roku 2016, postavené na spoločných cieľoch a nezištnej spolupráci.

Inštitút pre verejné otázky:

IVO je nezávislým centrom pre analýzy otázok verejnej politiky a
transformačných procesov. Generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Zverejňovaním svojich výskumných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi.

IVO organizoval komunálne, prezidentské a európske Študentské voľby 2014.

Partneri pre spoluprácu: