Často kladené otázky

Kto organizuje Študentské voľby?

Organizujú ich aktívni študenti v spolupráci so zapojenými strednými školami a ďalšími organizáciami napr. Radou mládeže Bratislavského kraja, mestskými parlamentmi mladých, mládežníckymi organizáciami a iniciatívami.  Študentské voľby v supervolebnom roku 2018/2019 sa konali v Žilinskom samosprávnom kraji pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a v Košickom samosprávnom kraji pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku.

 

Je možné, aby voľby prebiehali počas viacerých dní?

Áno, dĺžku konania študentských volieb na škole si určí študentská komisia spolu so zodpovedným učiteľom.