Výsledky Študentských volieb

Takto by volili stredoškoláci

Župné a komunálne voľby

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

Tlačová správa

 

Prešovský kraj

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Prešovský krajPrešovHumennéBardejovPopradSvitKežmarokVranov nad TopľouStropkovSabinov
06. PaedDr. Milan Majerský PhD | 51 r. | predseda samosprávneho kraja | Levoča11. František Oľha, Ing. | 52 r. | výrobný riaditeľ, stredoškolský učiteľ4. Miloš Meričko, PhDr., Ing. | 48 r. | primátor mesta3. Miloslav Olejár, Ing. arch. | 50 r. | architekt1. Ing. Anton Danko | 63 r. | primátor mesta4. Vladimír Zentko, Ing. | 37 r. | dispečer výroby tepla4. Tomáš Šimoňák, Mgr. | 38 r. | učiteľ2. Ján Ragan, Ing. | 53 r. | primátor mesta1. Ondrej Brendza, JUDr. | 49 r. | primátor3. Michal Repaský, Ing. | 57 r. | primátor mesta
22. PhDr. Ján Bync PhD | 60 r. | konateľ | Prešov4. Artúr Benes, Ing. | 59 r. | riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja5. Slavomír Novák, Ing. | 56 r. | vedúci odboru správy majetku2. Boris Hanuščak, MUDr. | 67 r. | primátor4. Mgr. František Majerský | 38 r. | záchranár2. Miroslav Škvarek, Ing., MPH | 62 r. | manažér2. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., MBA | 48 r. | primátor mesta1. Martin Buzáš, Ing. | 36 r. | informatik3. Eduard Kočiš, PhDr. | 40 r. | poslanec NR SR1. Marek Hrabčák, Ing., PhD. | 43 r. | projektový manažér
34. PhDr. Michal Kaliňák PhD | 42 r. | riaditeľ kancelárie | Prešov2. Zuzana Bednárová, RNDr., PhD. | 37 r. | manažérka v informačných technológiách1. Daniel Barnišin | 42 r. | policajt4. Stanislav Soroka, Mgr., MBA | 45 r. | riaditeľ spoločnosti6. Bc. Marián Saraka | 42 r. | vedúci dopravy3. Dáša Vojsovičová, Ing. | 55 r. | primátorka5. Vladimír Škára, Ing. | 60 r. | prednosta 2. Zigmund Doboš, Ing. PhD. | 53 r. | anažér2. Beáta Pribulová, Mgr. | 52 r. | prednostka úradu
Zastupiteľstvo
volebný obvod č. 1

2. Juraj Bochňa, Mgr. art., ArtD | 42 r. | učiteľ | Bardejov

3. Martin Angelovič, RNDr., PhD. | 38 r. | investičný bankár

3. Jozef Babják, Ing. | 69 r. | riaditeľ športového klubu

7. Slavomír Krok, Mgr. | 47 r. | učiteľ

25. Mgr. František Majerský | 38 r. | záchranár

27. Ivana Švagrovská, MUDr. | 46 r. | detská lekárka

1. Karol Baránek, MVDr. | 57 r. | veterinárny lekár

1. Štefan Jančík, Ing. | 40 r. | živnostník
 
2. Miroslav Fabián | 45 r. | podnikateľ, umelec
220. Slavomír Krok, Mgr | 47 r. | učiteľ | Bardejov10. Slávka Čorejová, PaedDr. | 48 r. | stredoškolská učiteľka37. Milan Macko, Ing. | 46 r. | manažér16. Peter Ždiľa, Ing. | 52 r. | hasič vo výslužbe2. Ing. arch. Martin Baloga PhD | 41 r. | architekt-urbanista13. Eva Kačmarčíková, Mgr. | 45 r. | učiteľka – špeciálna pedagogička4. Ondrej Jankura, Mgr. | 47 r. | odborný lesný hospodár  4. Ladislav Haluška, Ing. | 54 r. | informatik
312. Marek Hudák, Ing., MB | 27 r. | dátový analytik | Bardejov1. Ján Ahlers, MUDr., MPH, MBA | 50 r. | očný mikrochirurg41. Jozef Mocák, Mgr. | 50 r. | učiteľ1. Ľubomír Čekan, Mgr. | 54 r. | riaditeľ strednej školy26. PhDr. Eduard Markovič PhD MBA | 61 r. | podnikatel‘1. Marián Bezák, JUDr. | 66 r. | živnostník6. Gabriela Karabinošová, Mgr. | 41 r. | zdravotná sestra  1. Ľubica Bušová | 60 r. | opatrovateľka
435. Stanislav Soroka, Mgr., MB | 45 r. | riaditeľ spoločnosti | Bardejov7. Patrik Benčík, JUDr. | 47 r. | advokát8. Katarína Bodnárová, Mgr. | 41 r. | terénna pracovníčka13. Peter Petruš, Ing. | 59 r. | manažér zdravotníckeho zariadenia1. Mgr. Ing Milada Babničová | 53 r. | ucitel’ka8. Karol Florianči | 52 r. | zvárač11. Katarína Točeková | 46 r. | SZČO  19. Damián Žilka | 26 r. | SZČO
541. Peter Ždiľa, Ing | 52 r. | hasič vo výslužbe | Bardejov2. Marek Andrejov, Bc. | 35 r. | zdravotník12. Branislav Čekovský, Ing. | 46 r. | projektový manažér 3. Radoslav Bednář | 32 r. | živnostník6. Ján Drobný, Ing. | 51 r. | manažér12. Denis Vojtičko | 22 r. | SZČO  3. Veronika Gabzdilová, Ing. | 38 r. | ekonómka
66. Albín Cina, Mgr | 48 r. | koordinátor asistentov podpory zdravia | Zborov11. Marián Damankoš, PhDr., PhD. | 47 r. | riaditeľ školy47. Dávid Polák | 28 r. | živnostník 8. Ing. Angela Františkova MBA | 46 r. | hlavne kontrolórka obcí9. Ladislav Fridman | 68 r. | konateľ spoločnosti    
7 18. Peter Hodál | 45 r. | vojak vo výslužbe11. Roman Čavojský | 27 r. | vedúci tovarovej skupiny 33. Martin Sýkora | 33 r. | robotník vo výrobe11. Miroslav Hollý, Ing. | 46 r. | tréningový manažér    
8  6. Štefan Behún, Ing. | 46 r. | technik 40. Adela Troppová | 48 r. | medicínská reprezentantka17. Denisa Martinková, Ing. | 45 r. | ekonómka    
9  14. Simona Čerevková, JUDr., PhD. | 35 r. | advokátka 6. Ing. Peter Dujava | 45 r. | výkonný riaditer letiska20. Dana Neuvirthová, Ing. | 53 r. | štátna zamestnankyňa    
10  29. Vladimír Kičik, MUDr. | 43 r. | lekár  23. Iveta Ružeková, Mgr. | 50 r. | sociálna pracovníčka    
11  35. Martin Lichman, Ing. | 53 r. | technik  26. Marianna Šramková, PhDr., Mgr., PhD., MBA | 47 r. | psychologička    
12  5. Ľubomír Beca, Ing. | 31 r. | medicínsky reprezentant  28. Adrián Tropp | 34 r. | hasič záchranár špecialista    
volebný obvod č. 215. Monika Hamaďaková, Ing | 54 r. | starostka obce | Kamenica nad Cirochou1. Peter Bandura, MUDr., PhD. | 66 r. | lekár 3. Peter Blažejčík, Mgr. | 45 r. | učiteľ20. PhDr. Jozef Košíčky | 41 r. | manažér zubnej kliniky 9. Gregor Kuffa, MVDr. | 29 r. | veterinárny lekár19. Peter Zahorjan, Ing. | 59 r. | vedúci oddelenia riadenia vývojových projektov2. Peter Kačmár Ing. | 40 r. | stavbyvedúci3. Jozef Kolárčik, Mgr. | 42 r. | učiteľ
21. Ladislav Andrejco | 53 r. | štátny zamestnanec | Humenné5. Richard Drutarovský, Ing. | 51 r. | informatik 13. Peter Simko, Ing. | 52 r. | stredoškolský učiteľ32. Marian Miškovič | 54 r. | flexotlačiar 2. Nikoleta Celarová, Mgr. | 39 r. | hokejová rozhodkyňa, právnička6. Michal Jenčo, Mgr. | 30 r. | ekológ5. Anton Perát Mgr. | 43 r. | konateľ s.r.o.9. Zuzana Rolíková, PhDr. | 59 r. | nezamestnaná
324. Martin Lichman, Ing | 53 r. | technik | Humenné3. Martina Copáková | 42 r. | krajská manažérka, tajomníčka občianskeho združenia 1. Ľubomír Augustinský | 51 r. | SZČO6. MUDr. Peter Brenišin | 62 r. | lékar 5. Martin Griglák | 45 r. | konateľ18. Martin Vardžik, Ing. | 40 r. | konateľ 10. Juraj Ružbarský, prof., Ing., PhD. | 51 r. | vysokoškolský učiteľ
43. Ondrej Babjarčík, Ing | 41 r. | zástupca primátora | Humenné  7. Eva Hudáková, JUDr. | 67 r. | advokát7. PaedDr. Patricia Bujňáková | 49 r. | ucitel’ka 8. Anna Kalafutová, Ing. | 26 r. | študentka, živnostníčka9. Jozef Mikita, Ing. | 42 r. | manažér v zahraničnej spoločnosti 16. Peter Vojtek, Ing. | 34 r. | podnikateľ
58. Simona Čerevková, JUDr., PhD | 35 r. | advokátka | Humenné  8. Ján Kleban, RNDr., PhD. | 43 r. | pedagóg13. Marcel Haščák | 35 r. | profesionálny sportovec 10. Jaroslav Maitner, Mgr. | 46 r. | vedúci zamestnanec  2. Martin Jurko, Ing. | 50 r. | konateľ bezpečnostnej agentúry
6    15. MUDr. Erik Charvát MBA | 51 r. | lékar 13. Rastislav Polák, Ing. | 47 r. | riaditeľ   
7    23. Monika Kurucová | 57 r. | dámská krajčírka     
8    26. Ing. Jozef Lenčéš | 54 r. | športový manažér     
9    33. Ing. Gabriel Molitor | 56 r. | konatel’společnosti     
10    36. Mgr. Peter Sklenka | 51 r. | učitel’základnej školy     
volebný obvod č. 345. Andrej Zreľak, PhDr | 32 r. | vedúci odboru okresného úradu | Kežmarok20. František Ol’ha, Ing. | 52 r. | výrobný riaditeľ, stredoškolský učitel 3. Ján Gurský, MUDr. | 52 r. | zubný lekár  4. Milan Glevaňák | 33 r. | športovec, športový tréner, športový manažér8. Martin Buzáš, Ing. | 36 r. | informatik 5. Lukáš Jaklovský, Ing. | 30 r. | samostatný odborný referent
240. Tomáš Šimoňák, Mgr | 38 r. | učiteľ | Kežmarok15. Adam Macejko, Ing. arch. | 33 r. | architekt 5. Juraj Kuhajdík | 38 r. | technik  1. Jaroslav Božoň, Mgr. | 39 r. | učiteľ18. Ján Štefanko, Bc., Mgr. | 40 r. | učiteľ 3. Radoslav Ernst, Ing. | 49 r. | manažér polikliniky
36. Milan Glevaňák | 33 r. | športový manažér, tréner | Kežmarok19. Pavol Neupauer, Mgr. | 43 r. | viceprimátor    6. Anton Hric | 40 r. | podnikateľ9. Milan Gešperik | 44 r. | vychovávateľ v centre voľného času 17. Peter Vargovčík, Ing. | 56 r. | učiteľ
44. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., MBA | 48 r. | primátor mesta | Kežmarok24. Roland Wittner, Ing. | 50 r. | koordinátor projektov    7. Ján Jedinák, Ing. | 31 r. | IT architekt, asistent poslanca národnej rady16. Jana Molčanová, MUDr. | 50 r. | sukromná lekárka 1. Mirko Andrus | 68 r. | vodič sanitného vozidla
51. Štefan Bieľak, JUDr | 47 r. | právnik | Spišská Belá     2. Stanislav Čajka | 67 r. | dôchodca, živnostník2. Jozef Baran, PhDr. | 59 r. | zamestnanec v samospráve 9. Miroslav Kovalík, Mgr. | 58 r. | podnikateľ
68. Pavel Hudáček | 61 r. | starosta obce | Lendak     10. Jozef Kuboši, Mgr. | 60 r. | pracovník sociálneho odboru13. Eva Lenková, Mgr. | 62 r. | špeciálna pedagogička  
7      13. Jana Majorová Garstková, Mgr. | 41 r. | poslankyňa národnej rady   
volebný obvod č. 410. Ján Jurečko, Ing | 54 r. | riaditeľ školy | Spišské Podhradie7. Pavel Hagyari, JUDr., PhD., MBA | 65 r. | právnik 3. Anna Čegiňová, PaedDr. | 61 r. | špeciálny pedagóg   21. Ľudmila Škurlová | 43 r. | administratívna pracovníčka  
218. Jana Suráková, MUDr | 40 r. | zubná lekárka | Levoča12. Martin Kovalčík, Ing., MBA | 51 r. | systémový špecialista 1. Juraj Bochňa, Mgr. art., ArtD. | 42 r. | učiteľ   3. Erik Duffek, Ing. | 44 r. | key account manager  
3 15. Janette Langová, PhDr., MBA | 49 r. | vedúca mestskej galérie 2. Martin Ceľuch, Ing., PhD. | 45 r. | ekológ   25. Vladimír Tropp, Ing. | 56 r. | učiteľ  
4 1. Marta Balážová, Mgr. | 51 r. | samostatná radkyňa – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 10. Jozef Rohaľ, Ing. | 58 r. | konateľ spoločnosti   15. Lýdia Ondrušová, JUDr. | 58 r. | štátna zamestnankyňa  
5       16. Eva Petrikovičová, Mgr. | 36 r. | administrátorka  
6       10. Ján Lapčák, Ing. | 50 r. | súdny znalec  
volebný obvod č. 5 16. Pavol Sabol, Ing. arch. | 54 r. | architekt 7. Martin Šmilňák, Mgr. | 49 r. | riaditeľ školy   4. Vladimír Jenčko, PaedDr. | 46 r. | pedagóg6. Iveta Petrová Ing. | 59 r. | manažérka 
2 1. Miroslav Benko, PaedDr., MBA | 48 r. | vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie 3. Andrej Hudák | 38 r. | SZČO   2. Peter Benčo, Bc. | 46 r. | invalidný dôchodca8. Jana Slivková Mgr. | 50 r. | lektorka 
3 15. Matej Petruš | 33 r. | konateľ spoločnosti     11. Roman Lazúr | 44 r. | samostatne zárobkovo činná osoba  
4 21. Lukáš Záhradník, MUDr. | 37 r. | lekár chirurg     1. Emília Antolíková, Mgr. | 57 r. | pracovníčka v kultúre  
5       16. Igor Pribula, MVDr. | 60 r. | veterinárny lekár  
6       19. Peter Treciak | 59 r. | živnostník  
7       8. Ján Kočiš | 66 r. | manažér reštauračných služieb  
8       6. Ján Karol, Mgr. | 36 r. | učiteľ  
volebný obvod č. 645. Mgr. František Majerský | 38 r. | záchranár | Poprad13. Marek Jenčo, PhDr. | 49 r. | manažér 1. Peter Demjanovič, Mgr. | 36 r. | technik požiarnej ochrany      
269. Ing. Jozef Švagerko | 55 r. | ekonóm | Poprad15. Daniela Mrouahová, MUDr. | 69 r. | všeobecná lekárka pre deti a dorast 3. Matúš Gmitter | 26 r. | terénny sociálny pracovník      
312. Ing. Anton Danko | 63 r. | primátor mesta | Poprad2. Yaan Adamovich | 44 r. | predseda občianskeho združenia        
41. Ing. Milan Baran | 65 r. | stavebný dozor | Poprad9. Rudolf Dupkala, PhDr., PhD. | 41 r. | riaditeľ oddelenia marketingu a komunikácie        
523. Ing. Jozef Janiga MBA | 54 r. | horský vodca | Vysoké Tatry         
66. Ing. Slavomír Božoň | 51 r. | stavebný inžinier | Poprad         
773. Mgr. Rastislav Zacher PhD | 38 r. | riaditeľ, učiteľ | Poprad         
87. MUDr. Peter Brenišin | 62 r. | lekár | Poprad         
volebný obvod č. 727. Slávka Čorejová, PaedDr | 48 r. | stredoškolská učiteľka | Prešov1. Lukáš Anderko | 29 r. | manažér 7. Daniel Rohaľ, Ing. | 32 r. | technik    1. Stanislav Kolcun Ing. | 56 r. | ekonóm 
217. Artúr Benes, Ing | 59 r. | riaditeľ | Prešov27. Luboš Michel, Mgr. | 54 r. | projektový manažér 1. Matúš Barbuľak, Bc. | 35 r. | osobný bankár    3. Milan Pavúk | 52 r. | technik 
395. František Oľha, Ing | 52 r. | výrobný riaditeľ, učiteľ | Prešov39. Adriána Vaňová, Mgr. | 43 r. | pedagogička 3. Martin Juríček, Mgr. art. | 29 r. | herec      
4107. Andrea Turčanová, Ing | 55 r. | primátorka | Prešov3. Marcela Antolová, PhDr. | 36 r. | personálna referentka 5. Lukáš Ondeček, Ing. | 34 r. | projektový manažér      
514. Zuzana Bednárová, RNDr., PhD | 37 r. | manažérka v informačných technológiách | Prešov13. Martin Eštočák, JUDr. | 33 r. | právnik        
61. Ján Ahlers, MUDr., MBA, MPH | 50 r. | očný mikrochirurg | Prešov         
739. Martin Eštočák, JUDr | 33 r. | právnik | Prešov         
876. Janette Langová, PhDr., MBA | 49 r. | vedúca mestskej galérie | Prešov         
977. Viera Leščáková, PaedDr | 48 r. | štátna tajomníčka | Veľký Šariš         
1024. Peter Cvengroš, MUDr., MHA, MPH | 51 r. | lekár | Zlatá Baňa         
1112. Peter Bašista | 37 r. | tréner, futbalový skaut | Prešov         
1297. Gabriel Paľa, prof., ThDr., PaedDr., Ing., PhD | 50 r. | vysokoškolský pedagóg | Gregorovce         
 2. Lukáš Anderko | 29 r. | manažér | Prešov         
volebný obvod č. 821. Peter Tomčufčík, Bc | 33 r. | starosta obce | Brezovička  2. Marek Šimco, Mgr. | 49 r. | pedagóg    4. Anton Hrabko | 38 r. | SZČO 
217. Beáta Pribulová, Mgr | 52 r. | prednostka okresného úradu | Sabinov       5. Emil Jakubčo Bc. | 42 r. | sanitár 
320. Michal Repaský, Ing | 57 r. | primátor | Sabinov         
410. Marek Hrabčák, Ing., PhD | 43 r. | projektový manažér | Sabinov         
57. Ladislav Haluška, Ing | 54 r. | informatik | Sabinov         
volebný obvod č. 9   1. Jakub Boruv | 22 r. | študent práva      
2          
volebný obvod č. 109. Alexandra Jašurková, Bc | 23 r. | študentka | Podolínec         
211. Martin Kravčík | 40 r. | elektrikár | Šarišské Jastrabie         
314. Michal Marhefka, Mgr., MBA | 35 r. | prednosta úradu | Podolínec         
415. František Orlovský, MUDr | 60 r. | lekár | Stará Ľubovňa         
5          
6          
7          
119. Jaromír Zachar, Mgr | 46 r. | riaditeľ školy | Stropkov         
23. Martin Jakubov, MUDr | 52 r. | lekár | Stropkov         
121. Lenka Bartošová | 33 r. | opatrovateľka, ošetrovateľka | Giraltovce         
219. Marcel Tkáč, RNDr | 49 r. | riaditeľ školy | Lúčka         
38. Ján Holodňák, Ing | 58 r. | koordinátor | Svidník         
1322. Peter Kocák, Mgr | 46 r. | riaditeľ školy, choreograf | Vranov nad Topľou         
25. Marek Cerula, Mgr., MBA | 45 r. | riaditeľ školy | Vechec         
321. Alfonz Kobielský, Ing | 62 r. | riaditeľ domu kultúry | Vranov nad Topľou         
427. Roman Lazúr | 44 r. | samostatne zárobkovo činná osoba | Vranov nad Topľou         
534. Ján Ragan, Ing | 53 r. | primátor mesta | Vranov nad Topľou         
617. Vladimír Jenčko, PaedDr | 46 r. | učiteľ základnej školy | Vranov nad Topľou        

Bratislavský kraj

 
Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Bratislavský krajSenecBratislavaBratislava – Staré MestoBratislava – RužinovBratislava – VrakuňaBratislava – Nové Mesto
02. Mgr. Juraj Droba MBA MA | 51 r. | predseda samosprávneho kraja | Bratislava – Staré Mesto2. Peter Kmeť | 51 r. | manažér, majiteľ bezobalového obchodu8. Matúš Vallo, Ing. arch. | 45 r. | primátor10. Matej Vagač, Ing. | 54 r. | stavebný inžinier, mestský a miestny poslanec2. Martin Chren, Ing. | 41 r. | ekonóm, starosta1. Martin Kuruc, JUDr., Ing. | 48 r. | starosta2. Matúš Čupka, Mgr. | 35 r. | vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy
21. Ing. Ivan Bošňák | 53 r. | finančný manažér | Bratislava – Záhorská Bystrica1. Dušan Badinský, Ing. | 54 r. | primátor mesta3. Rudolf Kusý, Mgr. | 46 r. | starosta1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. | 47 r. | starostka, urbanistka4. Peter Strapák, Ing. | 45 r. | IT architekt5. Zuzana Rattajová, Ing. | 41 r. | ekonómka, kultúrna aktivistka, poslankyňa samosprávneho kraja
33. PharmDr. Milan Lopašovský | 59 r. | diplomat | Bratislava – Staré Mesto3. Pavol Kvál, Ing. | 39 r. | stavebný inžinier2. Martin Jakubec, PhDr., PhD. | 38 r. | manažér4. Martin Gajdoš, Ing. arch. | 44 r. | architekt1. Veronika Biksadská, Mgr. | 40 r. | zdravotníčka4. Branislav Filipovič, PhDr., MBA | 44 r. | vicestarosta, manažér, aktivista
11. Ing. arch. Zuzana Aufrichtová | 47 r. | starostka, urbanistka | Bratislava – Staré Mesto16. Marcel Mikulec, Ing. arch. | 36 r. | architekt1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. | 47 r. | starostka, urbanistka1. Martin Barto, Ing., CSc. | 64 r. | poradca generálneho riaditeľa potravinárskeho podniku
211. Mgr. Petra Hitková PhD. | 47 r. | vysokoškolská pedagogička, poslankyňa miestneho zastupiteľstva | Bratislava – Staré Mesto1. Karmen Baričáková, Ing., Mgr. | 42 r. | senior manažérka rizika v banke4. Adam Berka, Mgr. art. | 40 r. | architekt, poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva6. Veronika Frtúsová, Bc. | 24 r. | režisérka a copywriterka
33. Ing. Martin Barto CSc. | 64 r. | poradca generálneho riaditeľa potravinárskej spoločnosti | Bratislava – Staré Mesto7. Katarína Gerbranda Vydrová, Mgr., PhD. | 40 r. | psychologička12. Gábor Grendel, Mgr. | 42 r. | poslanec parlamentu7. Katarína Hatráková, PhDr. | 47 r. | poslankyňa parlamentu
426. Monika Snohová, PaedDr. | 42 r. | riaditeľka základnej školy18. Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art. | 69 r. | poslanec parlamentu
52. Jana Karolína Bartalová, PhDr. | 38 r. | občianska aktivistka
64. Martina Bollová, Ing. | 44 r. | projektová manažérka
78. Kristína Harvanová Černayová, Mgr. | 40 r. | advokátka
813. Pavol Kvál, Ing. | 39 r. | stavebný inžinier
915. Lukáš Matlák, Mgr. | 30 r. | obchodný zástupca
214. Ing. Martin Chren | 41 r. | ekonóm, starosta | Bratislava – Ružinov4. Rudolf Bittner, Ing. | 59 r. | konateľ firmy8. Diana Mareková Theizlová | 53 r. | podnikateľka
245. MUDr. Jakub Vallo | 38 r. | lekár – anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva | Bratislava – Ružinov13. Michal Krajčovič, Mgr. | 47 r. | SZČO
34. Mgr. Ján Buocik | 45 r. | advokát | Bratislava – Ružinov2. Iveta Barková, Mgr. | 53 r. | riaditeľka školy, učiteľka
47. Monika Ďurajková | 35 r. | ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva | Bratislava – Ružinov10. Juraj Gubáni, Ing. | 39 r. | zástupca primátora
532. Ing. Martin Patoprstý | 37 r. | zástupca starostu | Bratislava – Ružinov14. Lucia Krutá, Ing. | 44 r. | marketingová špecialistka
611. Ing. Michal Gašaj PhD. | 40 r. | zástupca starostu | Bratislava – Ružinov15. Monika Macháčková | 54 r. | novinárka, spisovateľka
75. Marián Brnuľa | 44 r. | manažér predaja
812. Jozef Koiš, Ing. | 50 r. | ekonóm
32. Ing. Jozef Augustín | 67 r. | podnikateľ | Bratislava – Vrakuňa7. Ján Pullman, Ing. | 44 r. | manažér, informatik, aktivista26. Monika Kozelová, Mgr. | 61 r. | poslankyňa parlamentu
29. Ing. Soňa Svoreňová | 38 r. | poslankyňa | Bratislava – Vrakuňa2. Mária Hudáková, Ing. | 52 r. | senior manažérka v banke32. Matúš Meheš, JUDr. | 42 r. | advokát
33. Peter Kmeť | 51 r. | manažér, majiteľ bezobalového obchodu33. Jakub Nedoba, Mgr. | 34 r. | publicista
48. Andrea Šlosárová | 47 r. | SZČO, hypotekárna špecialistka46. Katarína Šimončičová, Ing. | 74 r. | ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva
47. Martin Kuklovský | 40 r. | technik dotrieďovacieho závodu | Bratislava – Podunajské Biskupice
210. PhDr. Alžbeta Ožvaldová | 61 r. | podpredsedkyňa samosprávneho kraja | Bratislava – Podunajské Biskupice
527. Ing. Pavol Troiak | 36 r. | procesný špecialista | Bratislava – Nové Mesto2. Katarína Augustinič, Ing. | 40 r. | dopravná inžinierka, poslankyňa mestského zastupiteľstva
211. Mgr. Rudolf Kusý | 46 r. | starosta mestskej časti | Bratislava – Nové Mesto5. Matúš Čupka, Mgr. | 35 r. | vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy
319. Ing. Jakub Mrva | 38 r. | ochranár, ekonóm, poslanec mestského zastupiteľstva | Bratislava – Nové Mesto22. Jakub Mrva, Ing. | 38 r. | ochranár, ekonóm, poslanec mestského zastupiteľstva
431. Martin Vlačiky, Mgr. PhD. | 40 r. | geológ-paleontológ, ochranár, aktivista, poslanec mestského zastupiteľstva
61. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová | 43 r. | viceprimátorka hlavného mesta | Bratislava – Rača6. Erik Illéš, Mgr. | 33 r. | finančný analytik
211. Mgr. Peter Pilinský | 50 r. | enviromentalista | Bratislava – Rača9. Monika Kormúthová, Mgr. | 49 r. | riaditeľka autistického centra, neziskovej organizácie
314. Loretta Pinke, PhDr. | 26 r. | študentka
79. Ing. Boris Kačáni | 58 r. | konateľ | Bratislava – Karlova Ves1. Monika Debnárová, Ing. | 46 r. | projektová manažérka4. Martin Gajdoš, Ing. arch. | 44 r. | architekt
220. Ing. Martin Vician | 42 r. | finančný manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva | Bratislava – Karlova Ves
8
2
915. Mgr. Michal Vavro | 50 r. | športový tréner, pedagóg | Bratislava – Dúbravka3. Jana Jányová | 35 r. | marketingová manažérka
29. Tomáš Husár | 31 r. | majiteľ internetového obchodu | Bratislava – Dúbravka1. Peter Brťka, Mgr. | 53 r. | pedagogický pracovník
313. Mgr. Viera Psotková | 51 r. | IT analytička | Bratislava – Dúbravka6. Marek Machata, Mgr. et Mgr. | 39 r. | poradca pre oblasť sociálnych vecí
101. Ing. Ivan Bošňák | 53 r. | finančný manažér | Bratislava – Záhorská Bystrica
2
1155. Mgr. Michal Sabo | 40 r. | enviromentálny aktivista | Bratislava – Petržalka2. Dana Čahojová, MUDr. | 60 r. | starostka
213. Mgr. Oskar Dvořák | 31 r. | expert na zdravotníctvo | Bratislava – Petržalka
38. Ing. Mgr. Peter Cmorej | 39 r. | finančný analytik | Bratislava – Petržalka
414. Polat Elalmis | 33 r. | podnikateľ, expert na odborné školstvo | Bratislava – Petržalka
554. Bc. Michal Rakús | 43 r. | výkonný riaditeľ | Bratislava – Rusovce
623. Ing. Ján Hrčka | 42 r. | starosta | Bratislava – Petržalka
751. Mgr. Milan Polešenský | 45 r. | koordinátor práce s mládežou | Bratislava – Petržalka
833. Ing. Robert Kočkovský | 41 r. | manažér | Bratislava – Petržalka
943. JUDr. Ing. PhDr. Juraj Mravec PhD. MBA | 41 r. | vysokoškolský pedagóg, právnik, zástupca vlastníkov bytového domu | Bratislava – Petržalka
122. Monika Jankovičová, JUDr. | 51 r. | energetická ombudsmanka, právnička
2
131. Jozef Krúpa, Ing. | 59 r. | starosta
2
141. Gabriela Ferenčáková | 68 r. | starostka
2
156. Jozef Uhler, JUDr. Mgr. | 46 r. | starosta
2
164. Milan Peschl | 54 r. | živnostník | Stupava12. Oskar Dvořák, Mgr. | 31 r. | expert na zdravotníctvo
231. Lenka Jakubčová, Mgr. | 38 r. | advokátka
341. Tatiana Kratochvílová, Ing. | 63 r. | viceprimátorka hlavného mesta, poslankyňa miestneho zastupiteľstva
458. Lucia Plaváková, JUDr., PhD. | 38 r. | právnička a aktivistka
527. Ján Hrčka, Ing. | 42 r. | starosta
636. Ján Karman, Ing | 40 r. | stavebný inžinier
763. Michal Sabo, Mgr. | 40 r. | environmentálny aktivista
843. Jakub Kuruc | 29 r. | odborný referent v oblasti verejnej správy
939. Daniel Klimovský, doc. PhDr., PhD. | 42 r. | vysokoškolský pedagóg
1042. Denisa Krásna, Mgr. | 46 r. | štátna zamestnankyňa
1711. doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD. | 59 r. | teológ, tlmočník | Pezinok1. Radovan Jenčík | 44 r. | poslanec mestského zastupiteľstva
24. Peter Janeček | 36 r. | vedúci logistiky | Pezinok
181. Daniela Donnerová | 38 r. | administratívna pracovníčka | Svätý Jur
2
191. Mgr. Ivana Juráčková | 48 r. | starostka | Vinosady
2
202. RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek PhD. | 41 r. | starosta | Píla
2
211. Ing. Dušan Badinský | 54 r. | primátor mesta | Senec
28. Ing. Mária Hudáková | 52 r. | senior manažérka v banke | Senec
222. Mgr. Richard Blecha | 36 r. | právnik | Veľký Biel
2
233. JUDr. Katarína Burešová | 42 r. | hlavná štátna radkyňa | Bernolákovo
26. PhDr. Mária Kisková | 60 r. | pedagogička | Bernolákovo
247. PaedDr. Juraj Jánošík | 60 r. | poslanec samosprávneho kraja | Dunajská Lužná
22. JUDr. Monika Beňová Makkiová | 40 r. | zástupkyňa starostu | Tomášov

 

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Bratislava – RačaBratislava – Devínska Nová VesBratislava – DúbravkaBratislava – DevínBratislava – LamačBratislava – Záhorská BystricaBratislava – JarovceBratislava – Petržalka
01. Michal Drotován Mgr. | 41 r. | starosta1. Dárius Krajčír | 35 r. | starosta2. Martin Zaťovič, RNDr. | 50 r. | starosta5. Igor Prieložný, Bc. | 39 r. | remeselník, filmár3. Igor Polakovič | 46 r. | poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser1. Jozef Krúpa, Ing. | 59 r. | starosta1. Jozef Uhler, JUDr. Mgr. | 46 r. | starosta1. Ján Hrčka, Ing. | 42 r. | starosta
23. Ján Polakovič, PhDr. | 33 r. | poslanec miestneho zastupitelstva, manažér2. Ján Žatko, Ing. | 64 r. | hlavný štátny radca1. Marek Dinuš, Mgr. | 44 r. | manažér1. Jana Jakubkovič, JUDr. | 37 r. | právnička, manažérka2. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing. | 44 r. | politológ, ekonóm2. Róbert Martauz, Ing. | 40 r. | podnikateľ 3. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art. | 62 r. | dizajnérka, protikorupčná aktivistka
32. Rudolf Ivičič, Mgr. | 67 r. | lesník  2. Rastislav Kunst, Mgr. | 50 r. | riaditeľ školy1. Lukáš Bañacký, Ing. | 43 r. | starosta  2. Martin Kližan | 33 r. | nezamestnaný
1     1. Martin Besedič, Mgr., PhD. | 43 r. | historik1. Michal Czafík, Ing. arch., PhD. | 36 r. | architekt, vysokoškolský pedagóg4. Polat Elalmis | 33 r. | podnikateľ, expert na odborné školstvo
2     4. Boris Hurbanič, Mgr. | 31 r. | ekonóm7. Denis Németh, Mgr. | 30 r. | špecialista marketingovej komunikácie20. Natália Podhorná, Mgr. | 41 r. | redaktorka
3     6. Stanislav Maar | 61 r. | manažér, konzultant2. Zuzana Harrerová, Bc. | 41 r. | personálna, mzdová a daňová špecialistka11. Andrej Kalina, Ing. | 35 r. | generálny manažér futbalového klubu
4     8. Nina Martinčičová, Bc. | 24 r. | zdravotnícka záchranárka4. Andrej Klapka, Mgr. | 42 r. | HR konzultant16. Viera Némethová, Mgr. | 50 r. | metodička, knihovníčka
5     9. Jozef Masarik, prof., RNDr., DrSc. | 63 r. | univerzitný profesor6. Zuzana Mészárosová | 51 r. | realitná poradkyňa22. Adam Sarlós | 30 r. | projektový manažér, cykloaktivista
6     10. Eliška Maťašková, Ing. | 54 r. | ekonómka8. Lucia Rohaľová, JUDr. Ing. | 35 r. | riaditeľka odboru záležitostí EU29. Jozef Vydra, Ing. | 62 r. | štátna služba
7      9. Ján Sališ, Ing. | 32 r. | obchodný manažér13. Michal Kubinský, Ing. | 37 r. | IT technik
2       15. Michal Sabo, Mgr. | 40 r. | environmentálny aktivista
2       8. Tatiana Kratochvílová, Ing. | 63 r. | viceprimátorka hlavného mesta, poslankyňa miestneho zastupiteľstva
3       12. Elena Pätoprstá, Ing. arch. , Mgr. art. | 62 r. | dizajnérka, protikorupčná aktivistka
4       13. Ľudovít Potúček | 37 r. | podnikateľ
5       17. Soňa Vinczeová, Mgr. | 60 r. | žurnalistka
3       5. Gabriela Fulová, Ing. | 43 r. | chemická inžinierka, výživová poradkyňa
2       9. Iveta Jančoková, Mgr. | 38 r. | zástupkyňa starostu
3       24. Richard Vilkus, Ing. | 34 r. | finančný riaditeľ
4       3. Ján Bučan, Mgr. | 42 r. | generálny riaditeľ
5       17. Milan Polešenský, Mgr. | 45 r. | koordinátor práce s mládežou
6       19. Pavol Škápik, Mgr. | 37 r. | generálny riaditeľ, poslanec miestneho zastupiteľstva
7       22. Ladislav Točka | 19 r. | študent
4       1. Ivana Antošová, Mgr. | 53 r. | riaditeľka odboru
2       5. Gabriel Fekete, Mgr. | 53 r. | IT manažér
3       10. Branislav Kleinert, Ing. | 45 r. | energetik – konateľ spoločnosti
4       6. Juraj Galbavý, Ing. | 49 r. | lesný inžinier projektant
5       7. Peter Hochschorner | 70 r. | tréner vodného slalomu
5       1. Miroslav Behúl, Ing. , PhD. | 33 r. | výskumný pracovník
2       3. Matej Ďurčo, Mgr. | 35 r. | dopravca
3       18. Adam Pekár | 35 r. | živnostník, aktivista
4       24. Vladimír Weber, Mgr. | 28 r. | vedúci odťahovej služby
5       25. Roman Kristián Zimmermann | 38 r. | technický programový manažér
6       15. Juraj Mravec, JUDr. , Ing. , PhDr. , PhD. , MBA. | 41 r. | vysokoškolský pedagóg, právnik, zástupca vlastníkov bytového domu
2       4. Gréta Gregorová | 21 r. | predsedníčka mládežníckej organizácie, študentka medzinárodných vzťahov a európskej politiky
3       9. Peter Lošonský, Ing. | 27 r. | organizátor športových podujatí európskeho významu, podpredseda mládežníckej organizácie, odborník vo verejnej správe v oblasti športu
4       12. Roman Mareček | 28 r. | športový funkcionár
5       14. Lenka Milincká, Ing. | 41 r. | odborná referentka v oblasti verejnej správy
6       5. Alica Hájková, Ing. | 60 r. | dopravná inžinierka

Banskobystrický kraj

 
Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Banskobystrický krajBanská BystricaBreznoRevúca
05. Ondrej Lunter, Mgr. | 35 r. | podpredseda samosprávneho kraja | Banská Bystrica4. Ján Nosko, MUDr. | 61 r. | primátor1. Tomáš Abel, JUDr., PhD. | 39 r. | primátor3. Július Buchta, Ing., MBA | 48 r. | primátor
24. Marek Kotleba, Mgr. | 39 r. | poslanec parlamentu | Banská Bystrica1. Diana Javorčíková, Mgr. | 36 r. | projektová manažérka2. Michal Dolňan, JUDr. | 39 r. | právnik2. Ľubomíra Benešová, Ing. | 50 r. | manažérka
37. Adrian Polóny, PhDr. | 48 r. | riaditeľ dopravnej spoločnosti | Banská Bystrica5. Peter Podhorský | 45 r. | živnostník3. Vladimír Strmeň, Ing. | 63 r. | konateľ1. Pavol Balážik, Ing. | 42 r. | vedúci oddelenia životného prostredia
18. Kristína Cibuľová Kubašková, Mgr. | 46 r. | zodpovedná farmaceutka | Banská Bystrica16. Martin Repaský, Ing. | 37 r. | manažér v cestovnom ruchu1. Pavel Ambros, Mgr. | 41 r. | špecialista ľudských zdrojov11. Dávid Galovič, Mgr. | 28 r. | manažér
21. Martin Adamec, JUDr. | 43 r. | právnik | Banská Bystrica7. David Kapusta, Ing., Mgr. | 33 r. | daňový konzultant3. Andrej Barančok, Mgr. | 37 r. | marketingový špecialista8. Martina Fabová, Mgr. | 35 r. | štátna zamestnankyňa
33. Pavel Bachleda, Mgr. | 35 r. | právnik | Horná Mičiná10. Martin Kvietok, JUDr., Mgr. | 43 r. | archeológ7. Michal Daxner, Ing. | 34 r. | manažér2. Ján Balco, Ing. | 51 r. | manažér predaja
417. Martin Hanes, Bc. | 44 r. | konateľ spoločnosti | Banská Bystrica5. Lara Abou Hamdan, Bc. | 22 r. | študentka2. Miroslav Baran, Ing. | 35 r. | vedúci odboru kultúry a športu29. Ersin Metohajro | 43 r. | konateľ
54. Vladimír Baláž, MUDr., PhD. | 64 r. | lekár | Banská Bystrica11. Miriam Lapuníková, Ing., MBA | 42 r. | riaditeľka nemocnice20. František Medveď, Ing. | 67 r. | dôchodca35. Milan Poprocký, Ing. | 45 r. | projektant stavieb
67. Richard Burkovský, Ing. | 58 r. | lesný inžinier | Banská Bystrica4. Ivana Figuli | 38 r. | právnička23. Martin Tkáčik, MUDr. | 40 r. | lekár12. Ivana Goldschmidtová, MUDr. | 50 r. | lekárka
711. Andrea Dolinská, Mgr. | 27 r. | projektová manažérka | Banská Bystrica22. Marek Očenáš | 30 r. | majster strojárenskej výroby14. Oľga Hižnayová, Mgr. | 44 r. | učiteľka – majsterka odbornej výchovy
810. Maroš Čupka, Bc., DiS. art. | 26 r. | študent vysokej školy | Banská Bystrica21. Tomáš Krjak | 23 r. | predseda mládežníckej organizácie
942. Jaroslav Vredík | 43 r. | čašník
105. Ľubomíra Benešová, Ing. | 50 r. | manažérka
1116. Annamária Hozová | 46 r. | grafička
1222. Tatiana Kršková | 61 r. | samostatne zárobkovo činná osoba
25. Martin Pechovský | 34 r. | konzultant pre inovácie
23. Zuzana Macošková, Ing. | 46 r. | ekonómka
31. Tomáš Abel, JUDr., PhD. | 39 r. | primátor, Brezno, | Brezno15. Marek Kotleba, Mgr. | 39 r. | poslanec NR SR2. Jaroslav Didič, Ing. | 62 r. | projektant
28. Miroslav Fašang, Ing. | 36 r. | projektant | Brezno21. Martin Majling, Ing. | 36 r. | ekonóm4. Dana Kmeťová, Mgr. | 48 r. | riaditeľka domova dôchodcov a domova sociálnych služieb
35. Ivan Brozman, Ing. | 64 r. | dôchodca | Polomka16. Ingrid Krajčovičová, Ing.arch. | 64 r. | grafická dizajnérka7. Martin Ridzoň, doc., Ing., PhD. IWE. | 38 r. | výskumno-pedagogický pracovník, metalograf
417. Martin Juhaniak, Mgr. | 39 r. | zástupca primátora | Brezno38. Martin Turčan, Ing. | 40 r. | výkonný riaditeľ10. Daniel Struhár, Mgr. | 37 r. | stredoškolský učiteľ
54. Milan Belko, Mgr. | 43 r. | riaditeľ pobočky | Brezno1. Michal Albert, PhDr., Phd. | 40 r. | moderátor, spisovateľ
617. Jaromír Krško, prof., Mgr., PhD. | 55 r. | vysokoškolský učiteľ
720. Ivan Majling | 54 r. | podnikateľ
827. Milan Prašovský | 46 r. | bezpečnostný pracovník
928. Peter Rebek, Mgr. | 36 r. | učiteľ
46. Stanislav Horník, Mgr. | 47 r. | primátor | Hriňová6. Marek Odaloš | 34 r. | manažér predaja1. Barbora Dilská, Ing. | 30 r. | softvérová testerka
25. Andrea Fekiačová, Mgr. | 50 r. | manažérka | Detva1. Jozef Baláž, MUDr. | 43 r. | lekár
37. Radoslav Hruška | 47 r. | starosta | Klokoč
57. Maroš Skopal, Mgr. | 43 r. | riaditeľ školy | Krupina6. Martin Hanes, Bc. | 44 r. | majiteľ stavebnej firmy
23. Jozef Krilek, prof., Ing., PhD. | 41 r. | vysokoškolský učiteľ | Krupina10. Daniel Karas, Mgr. | 47 r. | riaditeľ spoločnosti
32. Andrea Dolinská, Mgr. | 27 r. | projektová manažérka
49. Diana Javorčíková, Mgr. | 36 r. | projektová manažérka
516. Branislav Kováčik, doc., PhDr., PhD. | 46 r. | vysokoškolský učiteľ, dekan fakulty
617. Marián Michael Mackovič, Mgr. | 38 r. | vedúci pedagogický zamestnanec
726. Vladimír Sklenka, PhDr., PhD.. | 45 r. | historik
64. Pavol Baculík, Mgr. | 62 r. | viceprimátor | Lučenec4. Erika Karová | 40 r. | podnikateľka
21. Attila Agócs, Mgr., PhD. | 43 r. | primátor | Fiľakovo12. Katarína Štulajterová, Mgr. | 48 r. | ekonómka
32. Milan Alberti | 52 r. | nezamestnaný | Lovinobaňa14. Patrik Trnka, Mgr. | 34 r. | riaditeľ auly, hokejový tréner
43. Milan Alberti, Bc., Mgr. | 29 r. | metodik-manažér kultúry | Lovinobaňa
520. Jozef Kramec, Mgr. | 48 r. | podnikateľ | Lučenec
71. Július Balog, MVDr. | 59 r. | veterinárny lekár | Poltár4. Marcel Mojžiš, Ing. | 44 r. | riaditeľ spoločnosti
27. Ján Skýpala, Bc. | 35 r. | obchodný manažér | Poltár5. Milan Smädo | 69 r. | SZČO
87. Július Buchta, Ing., MBA | 48 r. | primátor | Revúca
22. Ondrej Bafia, Mgr. | 38 r. | učiteľ, zástupca riaditeľa základnej školy | Mokrá Lúka
36. Lubomíra Benešová, Ing. | 50 r. | manažérka | Revúca
91. Romana Antalová, Mgr. | 35 r. | laboratórna diagnostička | Hnúšťa
216. Peter Juhász, MUDr. | 50 r. | lekár | Rimavská Sobota
33. Michal Bagačka, Mgr. | 59 r. | poslanec vyššieho územného celku | Hnúšťa
418. Roman Lebeda, PhDr., MBA | 39 r. | primátor mesta | Hnúšta
58. Radovan Ceglédy | 45 r. | generálny riaditeľ | Rimavská Sobota
66. Branislav Bukviar | 29 r. | konateľ | Rimavská Sobota
1021. Mirko Trojčák, MUDr. | 59 r. | lekár | Veľký Krtíš
24. Jozef Cuper, Mgr. | 47 r. | riaditeľ školy | Veľký Krtíš
38. Jozef Filkus | 59 r. | starosta obce | Malé Zlievce
113. Lenka Balkovičová, Ing. | 60 r. | primátorka mesta | Zvolen
231. Samir Moumani, Ing. | 46 r. | konateľ | Zvolen
340. Matej Snopko | 58 r. | publicista | Zvolen
41. Dominika Árvaiová, JUDr. | 40 r. | advokátka | Zvolen
517. Vojtech Kelemen | 46 r. | dopravný poradca | Ostrá Lúka
122. Branislav Jadud, Mgr., MVDr., MBA | 53 r. | primátor | Nová Baňa
29. Rudolf Vallo, Mgr. | 42 r. | školský špeciálny pedagóg | Žarnovica
133. Peter Antal, Mgr. | 50 r. | primátor | Ziar nad Hronom
211. Ladislav Kukolík, MUDr. | 65 r. | lekár | Žiar nad Hronom
313. Štefan Kysel, Ing. | 37 r. | konateľ | Žiar nad Hronom
415. František Páleník, Mgr. | 39 r. | hasič – záchranár | Žiar nad Hronom

Nitriansky kraj

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾ Nitriansky kraj Levice Nové Zámky
0 5. Martina Holečková, Mgr. | 38 r. | právnička, manažérka rozvojových projektov 5. Ervín Szalma, Mgr. | 43 r. | učiteľ 2. Otokar Klein, PhDr., Mgr. art., ArtD. | 48 r. | primátor mesta
2 3. Milan Belica, doc., Ing., PhD. | 71 r. | predseda samosprávneho kraja 3. Ján Krtík, RNDr. | 60 r. | primátor 4. Eva Polerecká, JUDr. | 53 r. | právnička
3 7. Martin Kusenda, Mgr. art. | 44 r. | riaditeľ divadla 6. Petra Števková, Mgr. | 34 r. | žurnalistka, hlavná štátna radkyňa 1. Eva Fazekašová, MUDr. | 37 r. | nezamestnaná
1 5. PaedDr. Norbert Becse | 50 r. | pedagóg | Nesvady 20. Gabriel Fôldi, MUDr. | 56 r. | lekár 9. Tibor Pál, Ing. | 55 r. | generálny riaditeľ
2 1. Mgr. Imre Andruskó | 53 r. | riaditeľ gymnázia | Komárno 29. Lenka Kluchová, PaedDr. | 63 r. | pedagogička 3. Iveta Kališová, MUDr. | 59 r. | lekárka
3 4. Mgr. Ildikó Bauer | 34 r. | kultúrna manažérka | Komárno 5. Eva Bielik Hajdamárová, JUDr. | 37 r. | prednostka okresného úradu 12. Matúš Štefánik, Ing. | 31 r. | autorizovaný stavebný inžinier
4 28. Mgr. Örs Orosz | 37 r. | organizátor, projektový manažér | Komárno 23. Edita Horňáková | 60 r. | živnostníčka  
5 11. Mgr. Tibor Forró | 38 r. | podnikateľ | Kolárovo 27. Ľubomíra Karaffová, Mgr. | 59 r. | učiteľka  
6 12. Ing. Konštantín Glič | 65 r. | dôchodca | Komárno 55. Ervín Szalma, Mgr. | 43 r. | učiteľ  
7 13. Ing. Tihamér Gyarmati | 57 r. | energetik – špecialista | Svätý Peter 18. Erik Filip, Ing. | 34 r. | konateľ spoločnosti – tlačové a IT služby  
8 2. Mgr. Peter Antal | 42 r. | riaditeľ | Komárno 51. Alžbeta Sádovská, Mgr. | 44 r. | riaditeľka kultúrnej organizácie  
9   4. Martina Bátovská, Bc. | 23 r. | študentka VŠ  
10   19. Marek Fôldesi, MUDr. | 45 r. | lekár  
11   25. Roman Karaffa, Ing., PhD. | 56 r. | učiteľ  
12   10. Erik Cziria, Ing. | 44 r. | konateľ  
2 5. Peter Benček, Mgr. | 48 r. | zástupca primátora mesta | Levice 32. Peter Jedlička, Mgr. | 48 r. | pedagóg 11. Dénes Száraz | 67 r. | publicista
2 3. Štefan Baniar, Mgr. | 59 r. | projektový manažér | Čaka 61. Drahomíra Vrecníková, Mgr. | 62 r. | majsterka odbornej výchovy  
3 11. Tibor Csenger, Ing. | 57 r. | podpredseda samosprávneho kraja | Želiezovce 29. Dorota Chlpačová, Bc. | 29 r. | kulturologička  
4 9. Melinda Bögi Pathó, PhDr. | 50 r. | starostka obce | Zalaba 6. Peter Benček, Mgr. | 48 r. | zástupca primátora mesta  
5 1. Alexander Bačík, Ing. | 61 r. | riaditeľ správy súdu | Levice 20. Jozef Fôldesi | 51 r. | vedúci a riaditeľ  
6 21. Marek Földesi, MUDr. | 45 r. | lekár | Levice 34. Ján Kollár | 68 r. | dôchodca  
7 22. Antónia Foltánová, Ing. | 38 r. | starostka obce | Domadice 39. Silvia Kupčová, Bc. | 50 r. | asistentka riaditeľky školy, študijná referentka  
8 69. Daniela Trňanová, Ing. | 50 r. | starostka obce | Rybník 4. Roderik Baltazár, Ing. arch. | 49 r. | architekt  
9 4. Martin Bátovský, Mgr. | 52 r. | vedúci oddelenia školstva a vzdelávania | Levice 23. Michal Guriš | 29 r. | podnikateľ  
10   27. Simona Hudecová | 48 r. | divadelníčka  
11   28. Barbora Chlebová, Mgr. | 33 r. | profesionálna hudobníčka, učiteľka, prekladateľka  
12   1. Erika Adámiková, Bc. | 39 r. | regionálna manažérka  
3     1. Péter Nagy, Ing. | 45 r. | ekonóm
2     4. Gabriel Szombath, Ing. | 46 r. | pokladník
3     2. Štefan Prešinský, Mgr. | 63 r. | pedagóg, podnikateľ
4 48. Zuzana Peternai, PaedDr., PhD. | 44 r. | riaditeľka gymnázia | Nové Zámky    
2 6. János Bób, Ing. | 65 r. | starosta obce | Zemné    
3 31. Otokar Klein, PhDr., Mgr. art., ArtD. | 48 r. | primátor mesta | Nové Zámky    
4 67. Marián Tóth, Ing., MBA | 45 r. | starosta obce | Tvrdošovce    
5 46. Emil Pásztor | 55 r. | obchodný manager | Nové Zámky    
6 14. Tibor Farkas, Ing. | 59 r. | súkromný podnikateľ | Dvory nad Žitavou    
7 16. Koloman Forró, Mgr. | 58 r. | súkromný podnikateľ | Nové Zámky    
8 54. Peter Puss | 55 r. | starosta obce | Andovce    
5      
6 1. Szabolcs Bolya | 40 r. | regionálny manažér | Gbelce   3. Peter Korej | 44 r. | podnikateľ
2 2. Iván Farkas, Ing. | 56 r. | starosta obce | Mužla   1. Marek Hanuska, Ing. | 35 r. | projektový manažér
3 7. Valéria Violová | 48 r. | poradkyňa v oblasti zdravia | Štúrovo   5. Jaromír Valent, JUDr. | 55 r. | správca, právnik
7 2. Peter Baláž, Ing. | 63 r. | živnostník | Topoľčany    
2 22. Matúš Hubinský, JUDr. | 31 r. | starosta | Urmince    
3 35. Juraj Soboňa, Ing. | 61 r. | starosta obce | Solčany    
4 41. Filip Urminský, Bc. | 25 r. | manažér | Solčany    
5 10. Andrej Čopík, Ing. | 45 r. | starosta obce | Kovarce    
6 23. Daniel Hučko | 44 r. | starosta obce | Čeľadince  

Žilinský kraj

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Žilinský krajLiptovský MikulášDolný KubínŽilina
05. Erika Jurinová, Ing. | 51 r. | predsedníčka samosprávneho kraja | Nižná3. Ján Laco | 40 r. | podnikateľ1. Ján Prílepok, Ing. | 43 r. | primátor mesta3. Peter Cibulka, Mgr. | 40 r. | učiteľ
28. Andrea Starinská, Mgr. | 45 r. | mediátorka | Kysucké Nové Mesto1. Ján Blcháč, Ing., PhD. | 63 r. | primátor2. Jozef Slosarčík | 42 r. | kominár4. Peter Fiabáne, Mgr. | 59 r. | primátor mesta
310. Daniela Zemanová | 56 r. | učiteľka | Zilina2. Lucia Cukerová, Ing. | 45 r. | ekonómka 7. Pavol Slota, Ing. | 41 r. | podnikateľ
1  1. Matej Bencúr, Ing. | 32 r. | IT software developer 
2  2. Ján Briestenský | 50 r. | živnostník 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
2  3. Ondrej Bukna, JUDr. | 40 r. | advokát2. Timotej Bernhauser | 53 r. | obchodník
2  5. Ján Havko | 50 r. | živnostník 
3  1. Michaela Mária Dobáková, Bc | 23 r. | študentka3. Peter Cibulka, Mgr. | 40 r. | učiteľ
2  3. Milan Murín | 54 r. | Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Dolný Kubín 
4  2. Juraj Fačko | 36 r. | projektant, SZČO 
2  3. Aurélia Fedorová, MUDr. | 52 r. | lekárka 
3  11. Tomáš Sklárčik | 38 r. | konateľ 
4  8. Štefan Meško | 38 r. | konateľ 
5  9. Ján Raclavský, Mgr. | 38 r. | riadiaci pracovník v samospráve 
6  14. Kamil Škvarka, DiS. art. | 39 r. | učiteľ v ZUŠ 
5  13. Adam Šoch | 23 r. | študent 
2  8. Matúš Lakoštík, Mgr., PhD. | 41 r. | zástupca primátora 
3  6. Martin Horemuž, PhDr., PhD. | 45 r. | administratívny pracovník 
4  11. Michal Smolka | 35 r. | živnostník 
5  2. Jozef David, Ing. | 61 r. | ekonóm 
6  3. Miroslav Dráb, Mgr. | 43 r. | riaditeľ MHK Dolný Kubín 
7  12. Martin Stanovský | 49 r. | predseda športového zväzu

 

Trnavský kraj

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾ Trnavský kraj Trnava Veľký Meder
0 4. Ing. Martin Červenka | 38 r. | starosta | Ratkovce 3. Peter Bročka, JUDr., LL.M. | 40 r. | primátor 5. Marian Soóky, PaedDr. | 43 r. | riaditeľ
2 10. Mgr. Jozef Viskupič | 46 r. | predseda samosprávneho kraja | Trnava 4. Marián Galbavý, Mgr., Ing. | 50 r. | advokát 3. Zalán Kórósi, Mgr. | 54 r. | operatívny manažér
3 5. Roland Hakszer | 50 r. | poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu | Dunajská Streda 1. Branislav Baroš, Ing. | 49 r. | riaditeľ strojárskej spoločnosti 4. Samuel Lojkovič, JUDr. | 68 r. | právnik
1 44. MUDr. Krisztián Váradi | 27 r. | lekár | Dunajská Streda 1. Branislav Baroš, Ing. | 49 r. | riaditeľ strojárskej spoločnosti  
2 18. Gergő Holényi | 37 r. | primátor | Veľký Meder 3. Peter Cák, Ing. | 48 r. | riaditeľ hotela  
3 5. Ing. Oskár Bereczky | 66 r. | starosta obce | Dolný Bar 10. Tomáš Kabát | 18 r. | študent  
4 10. Mgr. Emília Danišová | 53 r. | podnikateľka | Šamorín 2. Martina Bolečková, Ing. | 36 r. | ekonómka v bankovom sektore  
5 21. Ing. Rudolf Matejčík | 61 r. | inžinier dopravných stavieb | Veľké Blahovo 9. Simona Hlaváčová, Mgr. | 34 r. | konzultantka pre životné prostredie  
6 23. Mgr. Bc. Tomáš Miške | 42 r. | riaditeľ poisťovne | Dunajská Streda    
7 26. Csaba Ollári | 46 r. | obchodný manager | Dunajská Streda    
8 1. Bc. László Bacsó | 48 r. | starosta obce | Topoľníky    
2 2. Mgr. József Berényi | 55 r. | podpredseda samosprávneho kraja | Dolné Saliby 7. Andrej Farkaš, Ing. | 31 r. | programátor  
2 7. MUDr. Enrico Čambál | 27 r. | lekár | Pusté Úľany 17. Ivan Kopčík, Mgr. | 34 r. | IT špecialista  
3 24. Mgr. Ladislav Maťašovský | 63 r. | kulturológ | Galanta 1. Richard Bohunický, Ing. | 51 r. | ekonóm  
4 10. MVDr. Rastislav Domko | 68 r. | súkromný veterinár | Sereď 3. Mária Bullová, Ing. | 35 r. | manažérka  
5 20. Mgr. Róbert Korec | 51 r. | projektový manažér | Pata 25. Dominika Paveleková, Bc., Dis.art. | 29 r. | učiteľka tanca  
6 26. Peter Paška | 49 r. | primátor mesta | Galanta 2. Zuzana Bošnáková, JUDr., Bc. | 36 r. | riaditeľka vysokoškolského internátu  
7 35. Ing. Mgr. Veronika Temňáková, | 33 r. | podnikateľka | Galanta 5. Gabriela Cabanová, RNDr. | 57 r. | učiteľka , riaditeľka školy  
3   8. Milan Hejduk, MUDr. | 55 r. | zubný lekár  
2   1. Juraj Baďura | 40 r. | grafik  
3   25. Tereza Švihoríková, Bc. | 23 r. | študentka  
4   11. Marek Chvíla | 30 r. | živnostník  
5   20. Martina Puchlá | 42 r. | regionálna obchodná zástupkyňa  
6   5. Juraj Fuzák | 38 r. | konateľ  
7   10. Ľubica Horváthová, Mgr. | 37 r. | administrátorka europrojektov  
4   27. Dušan Zaťko, Ing. | 39 r. | databázový programátor  
2   1. Alexandra Bartková | 33 r. | office manažérka  
3   13. Štefan Lipták | 69 r. | dôchodca  
4   24. Nina Tunegová | 21 r. | študentka  
5   22. Jozef Šúst, Ing. | 34 r. | databázový programátor  
6   2. Alan Bočkay, Ing. | 45 r. | špecialista informačných technológií  
5   6. Martin Kováč, Mgr., Mgr., PhD. | 31 r. | programový manažér kultúrno-komunitného centra a starokatolícky kňaz  
2   16. Tatiana Vavrová, Mgr. | 35 r. | referentka výroby  
3   4. Stanislav Hric, Mgr. | 39 r. | riaditeľ materskej školy  
4   7. Jozef Kramár, Ing. | 81 r. | dôchodca  
5   10. Rastislav Mráz, Mgr. | 44 r. | právnik  
6   1. Kristína Bolemanová, Ing., PhD. | 35 r. | odborníčka na európsku a zahraničnú politiku  
7 14. Ing. Anita Gajarská | 47 r. | starostka | Voderady    
2 7. Ing. Kristína Bolemanová PhD. | 35 r. | odborníčka na európsku a zahraničnú politiku | Trnava    
3 13. MUDr. Jana Fridrichová | 56 r. | lekárka | Trnava    
4 1. RNDr. Iveta Bakičová Ing. | 63 r. | riaditeľka strednej školy | Trnava    
5 12. Mgr. Magdaléna Eliášová | 40 r. | riaditeľka školy | Trnava    
6 5. Mgr. Natália Blahová | 48 r. | sociálna poradkyňa | Zavar    
7 25. Mgr. Ľubica Horváthová | 37 r. | administrátorka projektov | Trnava    
8 52. Jozef Remenár | 46 r. | hasič – záchranár | Bučany    
9 10. Ing. Ivan Dobrovodský | 58 r. | starosta obce | Vlčkovce  

Trenčiansky kraj

 

Samospráva▸ Obvod/Poradie▾Trenčiansky krajNové Mesto nad VáhomPovažská Bystrica
05. Peter Máťoš, PhDr., PhD. | 35 r. | viceprimátor mesta | Považská Bystrica1. Katarína Chlebíková, Ing. | 43 r. | ekonómka3. Maroš Chudovský, Mgr., PhD. | 33 r. | diplomat
21. Jaroslav Baška, Ing. | 47 r. | predseda samosprávneho kraja | Dohňany3. František Mašlonka, Ing. | 54 r. | zástupca primátora1. Katarína Beranová, Mgr. | 73 r. | riaditeľka občianskeho združenia
36. Adrián Mikuš, Ing. | 53 r. | manažér | Trenčianske Jastrabie4. Milan Špánik, Ing. | 51 r. | riaditeľ spoločnosti4. Karol Janas, doc. PhDr., PaedDr., PhD. | 52 r. | primátor
1 8. Erik Tupý | 19 r. | študent2. Tomáš Boruta, Bc., MBA | 37 r. | riaditeľ kultúrno-vzdelávacieho centra
2 2. Noman Ehsan, MUDr., MPH. | 59 r. | lekár11. Peter Truchlý, MUDr. | 37 r. | lekár
3 1. Jaroslav Bača, Mgr. | 49 r. | samostatne zárobkovo činná osoba1. Katarína Beranová, Mgr. | 73 r. | riaditeľka občianskeho združenia
226. Peter Wolf, Mgr., et Mgr. | 36 r. | primátor mesta | Dubnica nad Váhom2. Zuzana Hunčíková, Ing. | 52 r. | ekonómka 
224. Tomáš Truchlý, Ing. | 39 r. | zástupca primátora mesta | Dubnica nad Váhom3. Jana Hunová, PaedDr. | 54 r. | pedagogička 
325. Viktor Wiedermann, Ing. | 53 r. | primátor | Ilava  
41. Anton Bajzík, Ing. | 52 r. | zástupca primátora mesta | Ilava  
3 1. Iveta Antalová, Ing. | 43 r. | konateľka 
2 18. Matej Šatka, BsBa, Bc. | 45 r. | konateľ 
3 3. Roland Borovský | 49 r. | zmenový majster 
4 15. Zuzana Skrúcaná, Mgr. | 53 r. | učiteľka 
43. Michal Bartek | 23 r. | asistent poslanca Národnej rady | Nové Mesto nad Váhom8. Petra Setničková, Bc. | 46 r. | dentálna hygienička 
210. Iveta Gavačová, Mgr. | 57 r. | advokátka | Stará Turá1. Karol Durdík, MUDr. | 57 r. | lekár 
31. Iveta Antalová, Ing. | 43 r. | konateľka | Nové Mesto nad Váhom  
42. Leopold Barszcz, PharmDr. | 62 r. | primátor | Stará Turá  
58. Dušan Bublavý, Mgr. | 58 r. | starosta obce | Castkovce  
5 1. Alena Čechvalová, Ing. | 61 r. | riaditeľka 
2 3. Miroslav Mačica | 26 r. | elektrotechnik 
62. Tomáš Bořuta, Bc., MBA | 37 r. | riaditeľ kultúrno-vzdelávacieho centra | Považská Bystrica3. Daniel Kopunec, Ing. | 34 r. | administrátor informačného systému 
29. Karol Janas, doc., PhDr., PaedDr., PhD. | 52 r. | primátor mesta | Považská Bystrica7. Petra Skokánková, Ing., Mgr. | 38 r. | štátna zamestnankyňa 
329. Juraj Smatana, Mgr. | 56 r. | stredoškolský učiteľ, protikorupčný aktivista | Považská Bystrica2. Dana Jeřábková, Mgr. | 54 r. | učiteľka 
419. Peter Máťoš, PhDr., PhD. | 35 r. | viceprimátor mesta | Považská Bystrica  
51. Katarína Beranová, Mgr. | 73 r. | riaditeľka občianskeho združenia | Považská Bystrica  
7 12. Monika Turková, Ing. | 47 r. | vedúca kancelárie 
2 13. Dana Uhríková, Mgr. | 45 r. | stredoškolská pedagogička 
3 3. Zdenko Matejdes, Bc. | 30 r. | športový odborník

Parlamentné voľby 2020

Tlačová správa

Voľby do Európskeho parlamentu
2019

Tlačová správa

Prezidentské voľby
2019

2. kolo

Tlačová správa

1. kolo

Tlačová správa

Komunálne voľby
2018

Krajské mestá

Mestá